Constantine: Lord of Darkness (2005)

in r2cornell •  last month 

 Joy Konstantin didn’t only go to hell, but to come back. Podivshic c neygodnym camomy cebe talantom - cpocobnoctyu pacpoznavat pomec angelov and demonov, kotopye bpodyat Po zemle in oblike lyudey - Konctantin pod davleniem obctoyatelctv pytaetcya covepshit camoybiyctvo just to izbavitcya From mychitelnyh videny.
Genre:
fantasy, action

@krata

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!